REMONT WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE

Remont wiaduktu realizowany był w trzech odrębnych etapach. Obejmował remont wiaduktu nad torami PKP czteroprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej dł. całkowitej 96,4 m w zakresie: montaż urządzeń dylatacyjnych typu modułowego, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wykonanie kap chodnikowych, wykonanie płyt przejściowych, naprawa belek i poprzecznic, naprawa spodu płyty pomostu, naprawa przyczółków, naprawa filarów, ustawienie krawężników kamiennych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie, wykonanie balustrad aluminiowych, wykonanie barier ochronnych, wykonanie izolacjo-nawierzchni z żywic epoksydowo-poliuretanowych na kapach chodnikowych, umocnienie skarp, wykonanie ciągu pieszo rowerowego, wykonanie kolektora odwadniającego, remont oświetlenia.

Termin realizacji:   31.07.2018 r. – 08.06.2020 r.

INWESTOR

ZDIZ Sopot

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

6 556 248,56 zł

LOKALIZACJA

Sopot

REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE
REMONT WIADUKTU W AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE