LABORATORIUM DROGOWE MTM

Istniejemy na rynku prawie 20 lat, stale podnosząc swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo we wszelkich kursach i szkoleniach. Nieustannie aktualizujemy naszą wiedzę z zakresu przepisów prawa i norm obowiązujących w budownictwie drogowym. Na stałe współpracujemy z Politechniką Gdańską i lokalnymi przedsiębiorstwami w województwie pomorskim.

Laboratorium Drogowe MTM mieści się w Gdyni przy Wytwórni Mas Asfaltowych MTM. W 2011 roku wdrożyliśmy system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodny z normą PN – EN 13108 – 21 w wytwórni MTM, gdzie Laboratorium Drogowe MTM zapewnia stałą wewnętrzną kontrolę produkcji od materiałów składowych po gotowy wyrób.

Oprócz nadzoru wytwórni mieszanek asfaltowych, zajmujemy się:

badaniami laboratoryjnymi i polowymi zgodnymi z aktualnymi normami krajowymi i europejskimi

doradztwem technicznym,

projektowaniem mieszanek mineralno – asfaltowych

badaniem materiałów wykorzystywanych do budowy dróg

badaniem istniejących dróg,

wprowadzaniem nowych technologii,

kompleksową laboratoryjną obsługą budów

Laboratorium posiada sprzęt do badań wg polskich
i europejskich norm, między innymi:

ekstraktor ultradźwiękowy do mma

aparat do oznaczania modułu podłoża VSS

lekka płyta obciążana dynamicznie

sonda lekka DPL

planograf

ugięciomierz belkowy

wiertnica do warstw asfaltowych

FORMULARZ KONTAKTOWY

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.