WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH

Wytwórnia mas bitumicznych została uruchomiona przez MTM SA w Gdyni przy ul. Hutniczej 40 w 2001 r. Jest to otaczarka stacjonarna włoskiej firmy BERNARDI o wydajności 220 t/h. Sterowanie elektroniczne oraz pełne zmechanizowanie całego procesu produkcji pozwala uzyskać jednorodną w składzie i temperaturze masę bitumiczną o dowolnej zadanej recepturze, wykorzystywanej do wykonywania nawierzchni drogowych na gorąco, warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych dla wszelkiej kategorii dróg.

W 2021 r. wytwórnia przeszła generalny remont, który umożliwił produkcję mieszanek bitumicznych z dodatkiem nawet 40% destruktu asfaltowego.

W swojej ofercie posiadamy:

masę bitumiczną o dowolnej zadanej recepturze

mieszanki mineralno-asfaltowe kolorowe

mieszanki na bazie asfaltów modyfikowanych gumą

mieszanki jednowarstwowe

asfalty porowate

mieszanki dla nawierzchni lotniskowych

wysokiej jakości mieszanki mineralno-asfaltowych na zimno tzw. asfalt na zimno

Produkowane mieszanki bitumiczne spełniają wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21. Kontrola jakości produkcji odbywa się na bieżąco w naszym laboratorium drogowym mieszczącym się przy wytwórni.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.