Polityka prywatności i cookies

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlano-Drogowa MTM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 35, tel.: 58 623-67-30, biuro@mtm-sa.com.pl, KRS: 0000023405, NIP: 958-13-23-406, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 2.212.000 zł w całości wpłacony, zwana dalej Spółką;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 3. a) wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną – w przypadku jej zawarcia lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie – przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
 4. b) w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
 5. c) w celu realizacji obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
 6. d) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (np. organom administracji publicznej);
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3) powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w szczególności podane dane będą przechowywane celem podejmowania działań przed zawarciem umowy, jak również realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej na cele podatkowe;
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych;
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej umowy oraz jej wykonywanie; podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 14. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Cookies

Odwiedzając stronę https://mtm-sa.com.pl/ użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania niniejszego serwisu.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego służą ciasteczka?

Na stronie https://mtm-sa.com.pl używamy ciasteczek w różnych celach:

 • by serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na serwisie do oczekiwań i zainteresowań użytkowników,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak użytkownicy używają serwisu i pomagają w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości.
 • w celach marketingowych

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie https://mtm-sa.com.pl/ mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają w urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają w urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

Rodzaje ciasteczek używanych na stronie https://mtm-sa.com.pl/

 • ciasteczka konieczne do działania stron – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
 • poprawiające wydajność – służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z serwisu: które obszary odwiedzają, jaki czas na nich spędzają oraz problemy jakie na nich napotykają,
 • poprawiające funkcjonalność – służą do zapamiętywanie ustawień użytkownika i jego wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym przebywa, personalizowane ustawienia treści), by dostarczyć mu bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają mu również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

Czy na stronie https://mtm-sa.com.pl/używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z ze strony  https://mtm-sa.com.pl/ możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter itp.

W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Można również każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na  urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania ciasteczkami dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Należy jednak pamiętać, że blokada używanych przez nas ciasteczek może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu – na przykład spowodować niemożność wejścia na niektóre obszary serwisu otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwi to nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.