POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG OD STRONY LĄDU (DROGI I KOLEJ) - ETAP II W KOŁOBRZEGU

Inwestycja polegała na budowie tak zwanej obwodnicy Kołobrzegu.

W ramach zadania wymieniony został most na Kanale Drzewnym, wybudowano 5,64 km dróg, trzy ronda, skrzyżowania ze światłami, obiekty inżynierskie, oświetlenie, odwodnienie oraz przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną. Wykonano zupełnie nowe połączenie drogowe terenu portu z drogą krajową, dzięki czemu odciążono istniejący układ komunikacyjny miasta.

Alternatywna trasa zapewniająca swobodną komunikację nawet pojazdów ponadgabarytowych zwiększyła potencjał handlowy kołobrzeskiego portu oraz zwiększyła możliwość dalszego rozwoju gospodarczego miasta. Ówcześnie była to największa inwestycja drogowa w Kołobrzegu a zarazem pierwsza realizowana przez MTM w województwie zachodniopomorskim.

Termin realizacji:   04.10.2010 r. do 15.06.2012 r.

INWESTOR

Gmina Miasto
Kołobrzeg

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

64 355 366,68 zł

LOKALIZACJA

Kołobrzeg

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG