ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ W RAMACH ZADANIA: POŁĄCZENIE PORTU LOTNICZEGO Z PORTEM MORSKIM GDAŃSK - TRASA SŁOWACKIEGO - ZADANIE IV - ODCINEK WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU

MTM, w ramach tej przełomowej dla Gdańska inwestycji, polegającej na: budowie Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu, budowie Węzła Marynarki Polskiej, budowie obiektu inżynierskiego, w tym Tunelu pod Martwą Wisłą (tunel wykonywany metodą drążoną), wykonała jako podwykonawca roboty branży drogowej obejmujące budowę ponad 6 km dróg, łącznic, skrzyżowań, kilometr ścieżek rowerowych, plac manewrowy/parking, zatoki postojowe i autobusowe, ciągi piesze, zagospodarowanie terenów zieleni na powierzchni 67 ha.

Stworzenie nowego połączenia drogowego przez Martwą Wisłę miało niezwykle istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Gdańska.

Jako część projektu łączącego Port Lotniczy z Portem Morskim inwestycja ta przyczyniła się do usprawnienia powiązania komunikacyjnego wielu gdańskich dzielnic z Obwodnicą Trójmiejską a także zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców.

Termin realizacji:   16.05.2013 r. – 14.04.2016 r.

GENERALNY
WYKONAWCA


Obrascon Huarte
Lain SA

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

29 709 881,20 zł

LOKALIZACJAGdańsk

TRASA SŁOWACKIEGO IV WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU
TRASA SŁOWACKIEGO IV WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU
TRASA SŁOWACKIEGO IV WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU
TRASA SŁOWACKIEGO IV WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU
TRASA SŁOWACKIEGO IV WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ - WĘZEŁ KU UJŚCIU