PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE U ZBIEGU ULIC WEJHEROWSKA - KRASZEWSKIEGO ORAZ WEJHEROWSKA - OBODRZYCÓW NA SKRZYŻOWANIA TYPU MAŁE RONDO

W ramach inwestycji powstały dwa ronda oraz przebudowano ulice: Wejherowską, Kraszewskiego, Obodrzyców. Wybudowane zostały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, wykonano nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych.

Dzięki realizacji tej inwestycji powstał duży teren zieleni przyulicznej. Usprawniona komunikacja publiczna i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego to zdecydowane plusy zrealizowanej przebudowy.

Termin realizacji:   03.07.2018 r. – 05.04.2019 r.

INWESTOR

ZDiZ Sopot

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

11 199 117,34 zł

LOKALIZACJA

Sopot

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE