ROZBUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ ODNOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W ELBLĄGU W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA ZINTEGROWANEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W ELBLĄSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM”

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostały trasy rowerowe (ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki) w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki oraz wzdłuż ul. Agrykoli w Elblągu o łącznej długości 2,5 km. Przebudowane zostały odcinki jezdni i chodników w zakresie niezbędnym do dostosowania ich do projektowanych ścieżek rowerowych wraz z przebudową oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Wybudowano również kładkę prefabrykowaną dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Kumiela przy ul. Tadeusza Kościuszki. Realizacja zamówienia przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej miasta. Uzupełnione braki w infrastrukturze jednośladów wpłyną na wzrost zainteresowania ekologicznym ruchem rowerowym oraz na usprawnienie systemu komunikacji mieszkańców.

Termin realizacji: 24.12.2020 r. – 20.09.2021 r.

INWESTOR

Gmina Miasto Elbląg

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

4 032 822,93 zł

LOKALIZACJA

Elbląg

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM