ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA NA ODCINKU OD UL. KOŚCIELNEJ DO UL. ORŁOWSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ROWEROWEJ

Inwestycja obejmowała budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącego chodnika, zjazdów/wlotów dróg podporządkowanych, oświetlenia, sieci trakcyjnej, sieci sygnalizacyjnej, sieci wodociągowej wraz z regulacją armatury wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury.

Budowa drogi rowerowej poprawiła bezpieczeństwo ruchu rowerzystów i pieszych. W ramach budowy powstał kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż Alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.

Był to jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru.

Termin realizacji:   31.08.2018 r. – 31.07.2019 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

7 331 896,87 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA W GDYNI
ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA W GDYNI
ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA W GDYNI
ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA W GDYNI
ROZBUDOWA ALEI ZWYCIĘSTWA W GDYNI