BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD UL. LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI

Inwestycja obejmowała budowę dwóch wiaduktów drogowych oraz kładki dla pieszych, przebudowę dróg: ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej, ul. Fredry, ul. Kilińskiego, ul. Starej Lotniczej, wraz z budową dwóch łącznic oraz trzech rond w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej.”

W ramach inwestycji wykonano również ścieżkę rowerową, chodniki oraz zagospodarowanie zieleni. Przebudowano także sieci teletechniczne, kanalizację deszczową, gazociąg, trakcję tramwajową i kolejową. Drogi zostały oświetlone oraz zamontowano sygnalizację świetlną. Oddano do użytku obiekt, który bezproblemowo połączył, dotąd peryferyjną, dzielnicę Zatorze z miastem przez co włączono ją w miejską tkankę Elbląga. Wiadukt otworzył tej dzielnicy drogę do dalszych inwestycji.

Termin realizacji: 28.07.2017 r. – 28.09.2018 r.

INWESTOR

Gmina
Miasto Elbląg

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

37 842 089,46 zł

LOKALIZACJA

Elbląg

BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU
BUDOWA WIADUKTU W ELBLĄGU