BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmowała budowę drogi asfaltowej w celu połączenia dróg pomiędzy ul. Wejhera a wyjazdem na ul. Wojska Polskiego, budowę drogi dojazdowej do parkingu przy dworcu PKP, przebudowę ul. Dworcowej, przebudowę ul. Wejhera oraz budowę placu do zawracania dla autobusów, budowę chodników po obu stronach ul. Dworcowej oraz po obu stronach ul. Wejhera, a także wzdłuż nowo budowanej drogi.

Wybudowano także ścieżkę oraz miejsca postojowe dla rowerów, zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowej, wiaty przystankowe dla przesiadających się osób oraz miejsca postojowe dla autobusów.

Łączna pojemność parkingowa wynosi 139 pojazdów, w tym 101 miejsc dla samochodów osobowych typu „park&ride”, 3 miejsca typu „kiss&go”, 9 miejsc dla niepełnosprawnych, 12 stanowisk TAXI i 5 stanowisk parkingowych dla autobusów komunikacji zbiorowej.

Termin realizacji: 21.05.2018 r. – 16.07.2020 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Puck

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

10 850 223,60 zł

LOKALIZACJA

Puck

BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU