BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. NOWOLIPIE - RAKOCZEGO NA ODCINKU OD UL. KARTUSKIEJ DO UL. POTOKOWEJ W GDAŃSKU - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W ULICACH KARTUSKA, SCHUBERTA, NOWOLIPIE, RAKOCZEGO ORAZ LIKWIDACJA PRZEPOMPOWNI WODY NOWOLIPIE

Inwestycja obejmowała budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicach: Kartuskiej, Nowolipie, Rakoczego, o długości ok. 3,6 km od pętli Siedlce do przystanku PKM wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów; przebudowę istniejących ulic wzdłuż realizowanej linii tramwajowej  wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej. Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B.

Przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, budowa wspólnego pasa autobusowo – tramwajowego tzw. PAT) i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.

Przebudowa istniejącej pętli Siedlce na węzeł integracyjny uwzględniający ruch tramwajowy, autobusowy, samochodowy, pieszy i rowerowy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę powiązań uwzględniających ruch kolejowy, tramwajowy, autobusowy, samochodowy, pieszy i rowerowy przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej „Brętowo” wraz z budową estakady i murów oporowych; budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie i ul. Rakoczego od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej o całkowitej długości 3 km i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Ta ogromna inwestycja w znacznym stopniu poprawiła dostępność i jakość transportu publicznego w Gdańsku. Budowa linii tramwajowej umożliwiła zapewnienie szybkiego transportu szynowego dla mieszkańców Trójmiasta.

Termin realizacji: 12.11.2013 r. – 30.09.2015 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdańska

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

118 563 251,38 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM