PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ REDĘ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 W KM 31+982 W M. WEJHEROWO

Przedmiotem zamówienia była przebudowa istniejącego obiektu wybudowanego w 1950 r. w celu dostosowania parametrów nośności do klasy B (40t). Przebudowany most o konstrukcji trzyprzęsłowej o długości całkowitej 26,40 m oraz szerokości całkowitej 10,25 m jest zlokalizowany w ciągu drogi klasy G – ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie.

Zakres robót obejmował także m. in.: naprawę istniejącej nawierzchni na dojazdach, przebudowę sieci energetycznych w obrębie mostu jak i umocnienie skarp oraz brzegów rzeki.

Termin realizacji:        19.04.2019 r. – 18.12.2019

INWESTOR

ZDW Gdańsk

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

1 293 003,98 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM