PRZEBUDOWA UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE W GDAŃSKU (OTWARCIE SKRZYŻOWAŃ I WYZNACZENIE NAZIEMNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CELU OGRANICZENIA EFEKTU BARIEROWEGO) – ETAP III – SKRZYŻOWANIE Z UL. ŁĄKOWĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE

Zakres robót obejmował kompleksową przebudowę odcinka ul. Podwale Przedmiejskie mającą na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, poprzez otwarcie skrzyżowań oraz wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych.

Przebudowano odcinek długości 250 m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Łąkową oraz wykonaniem przejazdów przez torowisko tramwajowe oraz remontem torowiska.

Przebudowano również kolidujące uzbrojenie podziemne, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji sanitarnej. Wykonano renowację kanalizacji deszczowej oraz zamontowano sygnalizację świetlną.

Mimo, że inwestycja polegająca na przebudowie głównej drogi w centrum starego miasta wymagała wyjątkowo sprawnej organizacji prac oraz wiedzy technicznej i umiejętności szybkiego rozwiązywania skomplikowanych problemów, dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu robót w terenie zurbanizowanym, przedsięwzięcie zostało zakończone sukcesem.

Termin realizacji: 20.12.2019 r. – 24.07.2020 r.

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

10 229 942,71 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

PRZEBUDOWA UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE W GDAŃSKU
PRZEBUDOWA UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE W GDAŃSKU
PRZEBUDOWA UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE W GDAŃSKU
PRZEBUDOWA UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE W GDAŃSKU