REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

Zakres robót obejmował:

1)      Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 215 na odc. Jastrzębia Góra – Ostrowo, długości 1,47 km

2)      Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 216 na odc. Jurata – Hel, długości 3,85 km.

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 31 000 m².

Termin realizacji:   13.11.2019 r. – 02.01.2020 r.

INWESTOR

ZDIZ Gdańsk

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

2 672 799,32 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 215 I 216
REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 215 I 216
REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 215 I 216
REMONT DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 215 I 216