ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD JAKO I ETAP ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO

Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd poprawiła przepustowości skrzyżowania oraz zwiększyła bezpieczeństwo pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie.

W ramach zadania wybudowano wydzielone ścieżki rowerowe i chodniki usprawniające ruch pieszych i rowerzystów, przebudowano nawierzchnie ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd, wybudowano kładkę pieszo-rowerową nad ul. Podjazd łączącą al. 17 Grudnia z ul. Dworcową.

Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania przebudowano skomplikowaną sieć uzbrojeń: sieć wodociągową, gazową, kanalizację deszczową i sanitarną, sieci telefoniczne kablowe i kanalizację teletechniczną, elektroenergetyczną oraz sieć trakcyjną trolejbusową.

Rozbudowa skrzyżowania stworzyła nową jakość dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Dzięki wybudowanym dodatkowym pasom ruchu oraz sygnalizacji świetlnej ruch samochodów odbywa się obecnie w dużo czytelniejszy sposób.

Termin realizacji:   24.07.2017 r. – 30.11.2018 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

20 290 095,93 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 10 LUTEGO - DWORCOWA W GDYNI