ODTWORZENIE POTOKU WICZLIŃSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W GDYNI – ETAP II

W ramach realizacji II etapu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego powstał zbiornik retencyjny, wykonano dwa przepusty, uregulowano ciek Potoku Wiczlińskiego, wokół zbiornika powstał oświetlony ciąg komunikacyjny z miejscami do odpoczynku wyposażony w ławki, kosze, stojaki rowerowe.

Prace związane z zielenią objęły wycinki, wykonanie trawników oraz nasadzenia żywopłotów wokół zbiornika. Inwestycja ta pomogła w ustabilizowaniu oraz zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych w zachodnich dzielnicach miasta.

Odtworzony Potok Wiczliński poza chroniącą przed powodzią funkcją retencyjną, stanowi jedną z ciekawszych tras rekreacyjnych, z której korzysta wielu mieszkańców.

Termin realizacji:   08.04.2020 r. – wkrótce

INWESTOR

Gmina Miasta
Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

7 831 004,26 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM