ROZBUDOWA FRAGMENTU UL. PŁK. DĄBKA W GDYNI W ZAKRESIE DROGI ROWEROWEJ I ZATOKI AUTOBUSOWEJ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE KOLIZJI, ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, SKRZYŻOWANIA Z UL. KWIATKOWSKIEGO, SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę istniejącej jezdni ul. Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego, budowę chodników, drogi rowerowej, przebudowę zjazdów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, regulację wysokościową istniejących elementów nadziemnych sieci podziemnych, usunięcie kolidującej zieleni, nasadzenia drzew, budowę nowej sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę zatok przystankowych.

Całość zadania objęła zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 1,2 ha. Istniejący do tej pory układ drogowy był niewystarczający pod względem komunikacyjnym i wymagał rozbudowy w zakresie wykonania dodatkowych pasów ruchu w celu poprawy płynności ruchu oraz usprawnienia głównej trasy komunikacyjnej terenów sąsiednich z centrum miasta.

Realizacja inwestycji spowodowała poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, usprawnienie odprowadzenia wód deszczowych, poprawę przepustowości i funkcjonowania tego fragmentu układu drogowego.

Termin realizacji:   14.09.2018 r. – 18.10.2019 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

11 145 659,19 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI
ROZBUDOWA UL. PŁK DĄBKA W GDYNI