UL. NECLA W WEJHEROWIE
KONTROLA MŁODYCH INSPEKTORÓW

Na budowie ul. Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie odbyła się wizytacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 8. Młodzież skontrolowała postęp prac oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nadzorowała prawidłowość wykonania warstwy nawierzchni asfaltowej podczas realizacji robót. Dokonała oględzin maszyn i sprzętu budowlanego oraz pobrała próbki betonu. Wyniki kontroli zostały spisane i przekazane kierownikowi budowy: „Pan Piotr najlepszy kierownik budowy na świecie”, „Zajęcia na budowie były extra”, „Quizy były bardzo fajne”, „Dziękujemy, że budujecie drogi i jest bezpiecznie” napisali młodzi inspektorzy.  

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM