BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD SKRZYŻOWANIA JABŁONIOWA/WARSZAWSKA DO AL. VACLAVA HAVLA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. V. Havla; budowa linii tramwajowej od ul. Piotrkowskiej do ul. Łódzkiej; przebudowa ul. Piotrkowskiej oraz budowa trasy tramwajowej na odcinku od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do ul. Piotrkowskiej. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna, sieć trakcyjna, monitoring wizyjny, mury oporowe oraz wykonanie zagospodarowania zieleni. 

Termin realizacji: 03.02.2021 r. – 30.11.2022 r.

INWESTOR

Gmina Miasta Gdańska

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

60 108 709,82 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM