ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1420G GODĘTOWO-NAWCZ-TŁUCZEWO NA ODCINKU NAWCZ-OSIEK

W ramach inwestycji rozbudowano odcinek drogi długości około 3,4 km. Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1420G był w złym stanie technicznym, ze znacznymi uszkodzeniami nawierzchni.

Szerokość jezdni wahała się w przedziale 4,5-5,0m na odcinkach prostych, do 6,0m na łukach. Wzdłuż trasy nie był prowadzony chodnik ani ścieżka rowerowa. Droga była wąska, a w skrajni wstępowały drzewa.

Podstawowymi zmianami w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji było: poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni, przebudowa trzech skrzyżowań, przebudowa zjazdów, budowa chodników, opasek, poboczy, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową drogi,  inwentaryzacja zieleni obejmująca plan wycinki drzew oraz nasadzenia kompensujące, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wzmocnienie nawierzchni powstrzymało pojawianie się spękań i wykruszeń oraz zatrzymało proces degradacji drogi. Dopiero po  rozbudowie droga spełnia wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, a obecnie przemieszczanie się tym odcinkiem jest bezpieczne zarówno dla kierowców jak i pieszych i rowerzystów.

INWESTOR

Zarząd Drogowy
dla powiatu Puckiego
i Wejherowskiego

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

4 907 322,64 zł

LOKALIZACJA

Puck i Wejherowo

ROZBUDOWA DROGI NA ODCINKU NAWCZ - OSIEK
ROZBUDOWA DROGI NA ODCINKU NAWCZ - OSIEK
ROZBUDOWA DROGI NA ODCINKU NAWCZ - OSIEK
ROZBUDOWA DROGI NA ODCINKU NAWCZ - OSIEK