REMONT MOSTU NAD RZEKĄ RADUNIĄ W CIĄGU UL. NIEGOWSKIEJ W GDAŃSKU

Przedmiotem zamówienia był remont mostu nad rzeką Radunią wraz z ciągiem drogi asfaltowej. W ramach projektu został wykonany remont ustroju nośnego oraz wymiana nawierzchni, kap chodnikowych i barier.

Termin realizacji: 22.01.2022 r. – 15.09.2022 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdańska

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

1 947 697,99zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM