MODERNIZACJA DOSTĘPU DROGOWEGO DO PORTU W SZCZECINIE: PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIĘDZYODRZA

Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza to ogromna inwestycja mająca na celu usprawnienie połączenia komunikacyjnego ze szczecińskim portem oraz poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Wybudowanie nowego ronda z rozjazdem torowiska umożliwi również przedłużenie linii tramwajowej na Łasztownię.

Inwestycja obejmuje  przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewickiego, Logistycznej, Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej ora Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. Pracami objęte są jezdnie, ciągi piesze, pieszo – rowerowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja. Zakres robót obejmie budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym; budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych; przebudowę torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą; przebudowę kolidujących sieci podziemnych i naziemnych; przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej; wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni; budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 29.04.2021 r. – 02.06.2023 r.

INWESTOR

Gmina Miasta Szczecin

WARTOŚĆ
KONTRAKTÓW
BRUTTO

124 536 079,12 zł

LOKALIZACJA

Szeczcin

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM