PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1131N W KM 3+800 W MIEJSCOWOŚCI JAGODNIK

Zakres przebudowy obiektu obejmował wzmocnienie płyty pomostu poprzez nabudowanie istniejącej płyty pomostu nową warstwą zespoloną z istniejącą konstrukcją oraz przeprowadzenie renowacji konstrukcji betonowej ustroju niosącego na dostępnych powierzchniach.

W ramach zadania  wykonano również  nowe elementy wyposażenia: sączki odwaniające, izolacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, bariero-poręcze energochłonne oraz wzmocniono brzegi koryta cieku wodnego i skarp w sąsiedztwie obiektu.

Termin realizacji:   05.12.2019 r. – 17.07.2020 r.

INWESTOR

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Pasłęku

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

1 624 202,80 zł

LOKALIZACJA

Jagodnik

PRZEBUDOWA MOSTU W JAGODNIKU
PRZEBUDOWA MOSTU W JAGODNIKU
PRZEBUDOWA MOSTU W JAGODNIKU
PRZEBUDOWA MOSTU W JAGODNIKU