MODERNIZACJA UL. HALLERA W GDAŃSKU NA ODCINKU OD UL. OKRZEI DO UL. MICKIEWICZA (Z WYŁĄCZENIEM ZMODERNIZOWANEGO ODCINKA ULICY W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z UL. REJA) – JEZDNIA W KIERUNKU BRZEŹNA (ODCINEK I) ORAZ NA ODCINKU OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KOŚCIUSZKI – JEZDNIA W KIERUNKU BRZEŹNA (ODCINEK II)” W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GDAŃSKA

Zakres robót obejmował przebudowę ulicy Hallera w Gdańsku, jednej z głównych arterii miasta, łączącej Wrzeszcz Górny z Zatoką Gdańsk w Brzeźnie.

Zmodernizowano odcinek długości 0,89 km poprzez remont nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodników, wymianę krawężników i obrzeży oraz regulację armatury i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

Wykonano renowację zieleńców obejmującą ułożenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsianiem mieszankami traw oraz nasadzeniem krzewów.

Termin realizacji:   10.02.2020 r. – 08.07.2020 r.

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

2 925 667,10 zł

LOKALIZACJA

Gdańsk

MODERNIZACJA UL. HALLERA W GDAŃSKU
MODERNIZACJA UL. HALLERA W GDAŃSKU
MODERNIZACJA UL. HALLERA W GDAŃSKU
MODERNIZACJA UL. HALLERA W GDAŃSKU