PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO ORAZ UL. CHEŁMIŃSKIEJ W GRUDZIĄDZU

Prace budowlane objęły swym zakresem modernizację torowiska od ul. Wiejskiej do DK 16 i polegały na przebudowie całej infrastruktury torowej od skrzyżowania  ul. Chełmińskiej z ul. Laskowicką do ul. Wiejskiej oraz ul./ Chełmińskiej na długości 1,2 km. Rozebrano istniejącą nawierzchnię torowiska, wykonano jej nową konstrukcję w technologii bezpodsypkowej w ciągu ul. Chełmińskiej oraz podsypkowej na odcinku znajdującym się poza pasem jezdni. W zakresie przebudowy ul. Chełmińskiej ułożono nową nawierzchnię jezdni oraz chodników. W ramach inwestycji wykonano nową sieć trakcyjną, przebudowane zostały perony tramwajowe oraz ciągi piesze. 

Termin realizacji: 02.02.2021 r. – 31.10.2022 r.

INWESTOR

Grudziądzki Park Przemysłowy

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

53 746 860,87 zł

LOKALIZACJA

Grudziądz

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM