ROZBUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO – PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ W TCZEWIE (ETAP IV), BUDOWA SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi rowerowej łączącej Aleję Solidarności (droga krajowa nr 91) z Bulwarem Nadwiślańskim oraz przebudowa ulicy Gdańskiej. Wydzielona została z istniejącego pasa drogowego tej ulicy przestrzeń niezbędna do poprowadzenia drogi rowerowej oraz zapewnienia użytkownikom tej drogi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Droga rowerowa oraz przebudowa ulicy Gdańskiej przyczyniła się do znacznego podniesienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano w sumie ponad 2,4 km dróg rowerowych, przebudowano łącznie około 1,5 km odcinek ulicy Gdańskiej. Ponadto przebudowane zostały wszystkie skrzyżowania z ulicami łączącymi się z ul. Gdańską a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Gdańskiej.

Termin realizacji: 18.03.2020 r. – 16.11.2020 r.

INWESTOR

Gmina Miejska Tczew – Zakład Usług Komunalnych

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

8 714 190,62 zł

LOKALIZACJA

Tczew

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM