BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICĄ AKACJOWĄ I ULICĄ LOTNICZĄ W ELBLĄGU

Przedmiotem zamówienia była budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z budową zatok autobusowych, chodnika i drogi rowerowej. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe oraz zagospodarowano zieleń.

Termin realizacji: 31.08.2021 r. – 29.07.2022 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Elbląga

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

10 545 111,88 zł

LOKALIZACJA

Elbląg

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM