PRZEBUDOWA DROGI W CHRÓSTACH WYSIŃSKICH

W ramach zamówienia przebudowano kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej poprawiając komfort jazdy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wąska i spękana droga została poszerzona oraz zyskała nową, równą nawierzchnię. Wykonano pobocza z tłucznia kamiennego oraz ustawiono nowe znaki drogowe.

Termin realizacji: 06.07.2021 r. – 03.08.2021 r.

INWESTOR

Gmina Liniewo

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

540 327,19 zł

LOKALIZACJA

Chrósty Wysińskie

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM