BUDOWA TERMINALU INTERMODALNEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW W RELACJACH DROGA-KOLEJ, LUB KOLEJ-DROGA, SKŁADOWANIA KONTENERÓW ORAZ CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA KONTENEROWEGO TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Inwestycja polega na budowie terminalu intermodalnego zlokalizowanego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku, pomiędzy ulicą Majora Henryka Sucharskiego, a ulicą Kujawską, wzdłuż odcinka linii kolejowej nr 226. Terminal będzie służył do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego. Wybudowana zostanie strefa funkcjonalna służąca składowaniu kontenerów, strefa komunikacji wewnętrznej (ciągi komunikacyjne) oraz jezdnia manewrowa (plac manewrowy) przeznaczona do obsługi towarów dostarczanych bezpośrednio linią kolejową, wzdłuż której inwestycja została zlokalizowana.

Termin realizacji: 10.05.2021 r. – 30.06.2022 r.

INWESTOR

BALTICON SA

LOKALIZACJA

Gdańsk

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE - PKM