REWITALIZACJA OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W REJONIE ALEI WOJSKA POLSKIEGO - 1 ETAP

Inwestycja polega na przebudowie słynnej Alei Wojska Polskiego w Szczecinie na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Zakres prac obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.

Rewitalizacja przyniesie nową zieleń oraz gruntowną modernizację infrastruktury drogowej, torowej, pieszej i rowerowej zmieniając charakter śródmieścia Szczecina. 

Termin realizacji: 26.08.2021 r. – 25.08.2023 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Szczecin

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

82 145 173,27 zł

LOKALIZACJA

Szczecin

BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W PUCKU