REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI M.IN. POPRZEZ ROZBUDOWĘ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA, CHYLOŃSKIEJ I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĘ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

W ramach rewitalizacji osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni powstały nowe parkingi, trawniki, meble miejskie, roślinność, miejsce do rekreacji i place zabaw.

Obszar rewitalizacji położony przy ulicach Opata Hackiego i Zamenhofa zajmuje ok. 10,5 ha.

Pierwszy etap inwestycji, o wartości ponad 13 mln zł, zakończony został w kwietniu w 2018 r. Wybudowano wówczas kanalizację oraz zbiornik retencyjny. Zbudowano ul. Komierowskiego, łączącą ul. Opata Hackiego z Morską. Rozbudowano ulice Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja.

W drugiej fazie rewitalizacji, której realizację rozpoczęto w lipcu 2018 r., teren uzbrojono w kanalizację deszczową oraz przebudowano ulicę Zamenhofa. Powstały nowe, oświetlone dojazdy do budynków oraz przyblokowe parkingi. Przez środek osiedla przebiega oświetlona dziś aleja z przestrzeniami rekreacyjnymi i placami zabaw. Urządzono trawniki, nasadzono nową roślinność, ustawiono elementy małej architektury.

Inwestycja otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Tytuł Modernizacja Roku w kategorii „Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych”.

Termin realizacji:   07.04.2017 r. – 16.09.2019 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

39 781 651,66 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA
REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA
REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA