PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA WRAZ Z BUDOWĄ TUNELU DROGOWEGO POD DROGĄ GDYŃSKĄ, TORAMI SKM I PKP W GDYNI

Inwestycja swoim zakresem obejmowała: budowę tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską, na odcinku od przystanku kolejowego SKM do Placu Plymouth; zmianę trasy przebiegu ul. Władysława IV na odcinku od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka J. Piłsudskiego; zmianę wylotu ul. Świętojańskiej na odc. od ul. Władysława IV do ul. Partyzantów; przebicie łącznika pod torami PKP i SKM łączącego Drogę Gdyńską z Al. Zwycięstwa z budową wiaduktów kolejowych i wiaduktu drogowego w ciągu wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej; budowę kładki dla pieszych nad łącznikiem; poszerzenie zachodniej jezdni Drogi Gdyńskiej o dwa pasy dla lewoskrętu; przebudowę skrzyżowania ul. Śląskiej z Al. Marszałka J. Piłsudskiego z uwagi na wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na alei, pomiędzy ul. Władysława IV, a ul. Śląską; przebudowę skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Kielecką.

Węzeł ten jest głównym połączeniem w Śródmieściu wschodniej i zachodniej części miasta, rozdzielonych torami kolejowymi i leży na głównym ciągu drogowym Trójmiasta łączącym jednocześnie drogi krajowe nr 1 i 7 z drogą krajową nr 6. Praca tego węzła zbliżała się do granicy przepustowości i stanowiła poważny problem komunikacyjny miasta.

Inwestycja spowodowała znaczne usprawnienie ruchu drogowego na ciągu komunikacyjnym ul. Władysława IV – ul. Śląska, stanowiącym jeden z głównych węzłów komunikacyjnych miasta Gdyni.

Termin realizacji:   18.11.2009 r. – 08.03.2011 r.

INWESTOR

Gmina
Miasta Gdyni

WARTOŚĆ
KONTRAKTU
BRUTTO

61 534 682,76 zł

LOKALIZACJA

Gdynia

PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI
PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚW. MAKSYMILIANA W GDYNI