FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Wytwórnia Mas Asfaltowych

 

Wytwórnia betonów asfaltowych

powstała w 1999 r. w wyniku powiązania kapitału polskiego Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA z jednym z największych koncernów budowlanych w Wielkiej Brytanii – firmą Tarmac. Najważniejszą pozycję działalności tej firmy jest produkcja i sprzedaż materiałów przeznaczonych dla budownictwa i drogownictwa nie tylko w Anglii, ale także w wielu innych krajach świata. Zdecydowana większość autostrad i dróg szybkiego ruchu w Wielkiej Brytanii została wybudowana przy udziale produkcyjnym i wykonawczym firmy Tarmac.

W Polsce, korzystając z doświadczeń Brytyjczyków w latach 1999-2000 produkowaliśmy masy bitumiczne w Pszczółkach wykorzystując otaczarkę firmy PARKER o wydajności 160 t/h. Było to urządzenie typu przewoźnego, tym niemniej spełniające ostre wymogi Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska oraz jakości produkcji. W roku 2001 wytwórnia została sprzedana i przeniesiona z terenu Pszczółek.

Druga wytwórnia mas bitumicznych została uruchomiona przez MTM SA w Gdyni przy ul. Hutniczej 40 w 2001 r. Jest to najnowszej generacji otaczarka stacjonarna włoskiej firmy BERNARDI o wydajności 220 t/h. Sterowanie elektroniczne oraz pełne zmechanizowanie całego procesu produkcji pozwala uzyskać jednorodną w składzie i temperaturze masę bitumiczną o dowolnej zadanej recepturze, wykorzystywanej do wykonywania nawierzchni drogowych na gorąco, warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych dla wszelkiej kategorii dróg.
W swojej ofercie posiadamy także mieszanki mineralno-asfaltowe kolorowe , mieszanki na bazie asfaltów modyfikowanych gumą, mieszanki jednowarstwowe, asfalty porowate, mieszanki dla nawierzchni lotniskowych.

Zajmujemy się również produkcją wysokiej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno tzw. asfalt na zimno. Przeznaczona ona jest do remontów cząstkowych nawierzchni, usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni oraz uzupełniania nawierzchni wokół studzienek, krawężników.
Produkowane mieszanki bitumiczne spełniają wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21. Kontrola jakości produkcji odbywa się na bieżąco w naszym laboratorium drogowym mieszczącym się przy wytwórni.

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2021 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio