FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni – WZDŁUŻ Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga, wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 16.133.377,25 zł
LOKALIZACJA: Gdynia
TERMIN REALIZACJI: 02.11.2011 - 04.09.2013

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY TOWARÓW MASOWYCH SYPKICH W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

INWESTOR: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 29.287.530,00 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk
TERMIN REALIZACJI: 21.05.2012 – 24.07.2013

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU KOŁOBRZEG OD STRONY LĄDU (DROGI I KOLEJ) – ETAP II

INWESTOR: Gmina Miasto Kołobrzeg
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 64.355.366,68 zł
LOKALIZACJA: Kołobrzeg
TERMIN REALIZACJI: 04.10.2010 – 15.06.2012

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio