FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

BUDOWA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ ETAP I – REWITALIZACJA „KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ”

INWESTOR: Pomorska Kolej Metropolitalna SA
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 8 934 926,23 zł zł
LOKALIZACJA: Gdańsk
TERMIN REALIZACJI: 25.08.2013 – 25.05.2015

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO OBSŁUGI STATKÓW RO-RO Z DOSTĘPEM DROGOWYM I KOLEJOWYM W PORCIE GDYNIA

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 20.626.049,14 zł
LOKALIZACJA: Gdynia
TERMIN REALIZACJI: 21.06.2013 – 16.01.2015

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni – WZDŁUŻ Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga, wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 16.133.377,25 zł
LOKALIZACJA: Gdynia
TERMIN REALIZACJI: 02.11.2011 - 04.09.2013

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio