FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

POŁĄCZENIE PORTU LOTNICZEGO Z PORTEM MORSKIM GDAŃSK – TRASA SŁOWACKIEGO. ZADANIE IV. ODCINEK WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ – WĘZEŁ KU UJŚCIU – ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ

INWESTOR: OHL SA Madryt
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 29 709 881,20 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk

1) BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA ZADANIE 1.1. ODCINEK OD PĘTLI SIEDLCE DO PRZYSTANKU PKM W RAMACH GDAŃSKIEGO PROJEKTU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – ETAP III B 2) BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. NOWOLIPIE – RAKOCZEGO NA ODCINKU OD UL. KARTUSKIEJ DO UL. POTOKOWEJ W GDAŃSKU W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ W LATACH 2007-2013 3) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W ULICACH KARTUSKA, SCHUBERTA, NOWOLIPIE, RAKOCZEGO ORAZ LIKWIDACJA PRZEPOMPOWNI WODY NOWOLIPIE

INWESTOR:  Gmina Miasta Gdańska
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 118.641.416,92 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk
TERMIN REALIZACJI: 12.11.2013 – 30.09.2015

PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM „LEŚNIK” DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ARMII KRAJOWEJ – BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ – ETAP I

INWESTOR: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 14.971.383,22 zł
LOKALIZACJA: Sopot
TERMIN REALIZACJI: 22.04.2014 – 31.07.2015

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio