FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM „LEŚNIK” DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ARMII KRAJOWEJ – BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ – ETAP I

INWESTOR: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 14.971.383,22 zł
LOKALIZACJA: Sopot
TERMIN REALIZACJI: 22.04.2014 – 31.07.2015

BUDOWA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ ETAP I – REWITALIZACJA „KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ”

INWESTOR: Pomorska Kolej Metropolitalna SA
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 8 934 926,23 zł zł
LOKALIZACJA: Gdańsk
TERMIN REALIZACJI: 25.08.2013 – 25.05.2015

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO OBSŁUGI STATKÓW RO-RO Z DOSTĘPEM DROGOWYM I KOLEJOWYM W PORCIE GDYNIA

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 20.626.049,14 zł
LOKALIZACJA: Gdynia
TERMIN REALIZACJI: 21.06.2013 – 16.01.2015

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio