FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1. BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 2. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD ULICY LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA POWIĄZANIA DZIELNICY ZATORZE (STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO) Z CENTRUM MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI DROGOWEJ”

·       INWESTOR Gmina Miasto Elbląg
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 34 974 089,46 zł
·       LOKALIZACJA Elbląg

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD JAKO I ETAP ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO

·       INWESTOR Gmina Miasta Gdyni
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 20 161 596,33 zł
·       LOKALIZACJA Gdynia

BUDOWA ZASOBNI NA TERENIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 2-4 W GDYNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 18 068 700,00 zł
LOKALIZACJA: Gdynia

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2019 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio