FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ W SOPOCIE U ZBIEGU ULIC WEJHEROWSKA – KRASZEWSKIEGO ORAZ WEJHEROWSKA – OBODRZYCÓW NA SKRZYŻOWANIA TYPU MAŁE RONDO

·       INWESTOR Zarząd Dróg i Zieleni Sopot
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 10 073 700,00 zł
·       LOKALIZACJA Sopot

BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO RĘBIECHOWO WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI W TYM: 1) BUDOWA PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH NA 387 MIEJSC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TJ. ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM; 2) REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” STOJAKÓW DLA ROWERÓW WRAZ Z WIATĄ PARKINGOWĄ; 3) REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” MONITORINGU PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH

·       INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 9 215 583,12 zł
·       LOKALIZACJA Gdańsk

PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO I MIEJSKIEGO SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W ULICACH HAFFNERA, WOSIA BUDZYSZA I POWSTAŃCÓW WARSZAWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KORYTA POTOKU GRADOWEGO NA ODCINKU OD KM 0+000 DO TORÓW KOLEJOWYCH, BUDOWĄ DOJŚCIA DO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO POTOKU ŚRODKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W UL. PUŁASKIEGO W SOPOCIE

·       INWESTOR Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 17 696 010,00 zł
·       LOKALIZACJA Sopot
 

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2021 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio