FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Ważniejsze inwestycje zrealizaowane

BUDOWA ZASOBNI NA TERENIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 2-4 W GDYNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 18 068 700,00 zł
LOKALIZACJA: Gdynia

POŁĄCZENIE PORTU LOTNICZEGO Z PORTEM MORSKIM GDAŃSK – TRASA SŁOWACKIEGO. ZADANIE IV. ODCINEK WĘZEŁ MARYNARKI POLSKIEJ – WĘZEŁ KU UJŚCIU – ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ

INWESTOR: OHL SA Madryt
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 29 709 881,20 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk

1) BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ SIEDLCE – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA ZADANIE 1.1. ODCINEK OD PĘTLI SIEDLCE DO PRZYSTANKU PKM W RAMACH GDAŃSKIEGO PROJEKTU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – ETAP III B 2) BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. NOWOLIPIE – RAKOCZEGO NA ODCINKU OD UL. KARTUSKIEJ DO UL. POTOKOWEJ W GDAŃSKU W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ W LATACH 2007-2013 3) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W ULICACH KARTUSKA, SCHUBERTA, NOWOLIPIE, RAKOCZEGO ORAZ LIKWIDACJA PRZEPOMPOWNI WODY NOWOLIPIE

INWESTOR:  Gmina Miasta Gdańska
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 118.641.416,92 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk
TERMIN REALIZACJI: 12.11.2013 – 30.09.2015

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio