FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1725 WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W OBSZARZE OGRANICZONYM BUDYNKAMI GOSPODY 18, GOSPODY 14, GDYŃSKA 5, GDYŃSKA 7, SZTORMOWA 7, SZYPRÓW 1 I 3 W GDAŃSKU-ŻABIANCE ORAZ REMONT DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY BUDYNKACH SZYPRÓW 5 I 7 ORAZ SZTORMOWA 4 I 7 W GDAŃSKU-ŻABIANCE

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŻABIANKA" Gdańsk
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 1 740 881,80 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk

1723 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO POŁOŻONA POZA TERENEM, NA KTÓRYM ZLOKALIZOWANE BĘDZIE CENTRUM FORUM RADUNIA, W CELU ZAPEWNIENIA JEGO OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I ZAOPATRZENIA W MEDIA, OBEJMUJĄCĄ RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

INWESTOR: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Gdańsk
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 12 423 000,00 zł
LOKALIZACJA: Gdańsk

1700 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU NAPRAW I REMONTÓW DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERNIE MIASTA GDYNI W REJONIE I

INWESTOR: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 20 147 189,07 zł
LOKALIZACJA: Gdynia

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2017 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio