FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1979 BUDOWA UL. MASZOPÓW OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ORNĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. STARODWORCOWĄ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

·       INWESTOR Gmina Miasta Gdyni
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 2 398 548,47 zł
·       LOKALIZACJA Gdynia

1977 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO I MIEJSKIEGO SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W ULICACH HAFFNERA, WOSIA BUDZYSZA I POWSTAŃCÓW WARSZAWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KORYTA POTOKU GRADOWEGO NA ODCINKU OD KM 0+000 DO TORÓW KOLEJOWYCH, BUDOWĄ DOJŚCIA DO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO POTOKU ŚRODKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W UL. PUŁASKIEGO W SOPOCIE

·       INWESTOR Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 17 696 010,00 zł
·       LOKALIZACJA Sopot
 

1964 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1. BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 2. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD ULICY LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA POWIĄZANIA DZIELNICY ZATORZE (STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO) Z CENTRUM MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI DROGOWEJ”

·       INWESTOR Gmina Miasto Elbląg
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 34 974 089,46 zł
·       LOKALIZACJA Elbląg

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio