FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1723 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO POŁOŻONA POZA TERENEM, NA KTÓRYM ZLOKALIZOWANE BĘDZIE CENTRUM FORUM RADUNIA, W CELU ZAPEWNIENIA JEGO OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I ZAOPATRZENIA W MEDIA, OBEJMUJĄCĄ RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

·     INWESTOR Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. 
Gdańsk
·     WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 12 423 000,00 zł
·     LOKALIZACJA Gdańsk

2000 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU NAPRAW I REMONTÓW DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERNIE MIASTA GDYNI W REJONIE I

·       INWESTOR Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 15 767 810,60 zł
·       LOKALIZACJA Gdynia

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio