FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1967 BUDOWA UL. OKRZEI W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

·       INWESTOR Gmina Miasta Gdyni
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 464 024,23 zł
·       LOKALIZACJA Gdynia

1966- BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC KASZTANOWEJ I OFIAR 10 KWIETNIA W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ, PRZEBUDOWĄ HYDRANTU, PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO – ETAP I. – BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO. – BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. NOWEJ W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO, PRZEPUSTU DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.

·       INWESTOR Gmina Pruszcz Gdański
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 3 788 627,19 zł
·       LOKALIZACJA Borkowo, gmina Pruszcz Gdański

1964 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1. BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 2. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD ULICY LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA POWIĄZANIA DZIELNICY ZATORZE (STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO) Z CENTRUM MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI DROGOWEJ”

·       INWESTOR Gmina Miasto Elbląg
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 34 974 089,46 zł
·       LOKALIZACJA Elbląg

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio