FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1968 REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1418G NA ODCINKU SZOPY – BĘDARGOWO OD KM 1+550 DO KM 2+739, DŁUGOŚCI 1,189 KM

INWESTOR: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 518 530,12 zł
LOKALIZACJA: gmina Szemud

1966- BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC KASZTANOWEJ I OFIAR 10 KWIETNIA W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ, PRZEBUDOWĄ HYDRANTU, PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO – ETAP I. – BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO. – BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. NOWEJ W BORKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO, PRZEPUSTU DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.

INWESTOR: Gmina Pruszcz Gdański
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 3 788 627,19 zł
LOKALIZACJA: Borkowo, gmina Pruszcz Gdański

1964 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1. BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 2. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD ULICY LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA POWIĄZANIA DZIELNICY ZATORZE (STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO) Z CENTRUM MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI DROGOWEJ”

INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 34 974 089,46 zł
LOKALIZACJA:Elbląg

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2017 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio