FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

2029 KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DROGI PUBLICZNEJ ULICY FRANCISZKA RAKOCZEGO W GDAŃSKU

·       INWESTOR Robyg MORENOVA Sp. z o.o.
GBG "GOŁĘBIEWSKI" Sp. z o.o. SK
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 569 803,04 zł
·       LOKALIZACJA Gdańsk

2028 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO RĘBIECHOWO WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI W TYM: 1) BUDOWA PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH NA 387 MIEJSC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TJ. ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM; 2) REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” STOJAKÓW DLA ROWERÓW WRAZ Z WIATĄ PARKINGOWĄ; 3) REALIZACJA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” MONITORINGU PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH

·       INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 9 215 583,12 zł
·       LOKALIZACJA Gdańsk

2027 REMONT DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY BUDYNKACH UL. POMORSKA 13 I 14 ORAZ UL. SUBISŁAWA 19 W GDAŃSKU-ŻABIANCE

·       INWESTOR Spółdzielnia Mieszkaniowa ŻABIANKA
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 2 133 493,70 zł
·       LOKALIZACJA Gdańsk

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio