FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1965 PRZEBUDOWA DROGI W MRZEZINIE UL. ŁĄKOWA, AKACJOWA I TOPOLOWA W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

INWESTOR: Gmina Puck
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 328 236,57 zł
LOKALIZACJA: Mrzezino, gmina Puck

1964 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: 1. BUDOWA WIADUKTU LEŻĄCEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 2. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU, 3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU AL. GRUNWALDZKIEJ W ELBLĄGU NA ODCINKU OD ULICY LOTNICZEJ DO RZEKI KUMIELI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA POWIĄZANIA DZIELNICY ZATORZE (STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO) Z CENTRUM MIASTA POPRZEZ BUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI DROGOWEJ”

INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 34 974 089,46 zł
LOKALIZACJA:Elbląg

1962 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1901G W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZJAZDU NA TEREN PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO LIDL W BANINIE, SKRZYŻOWANIE ULIC LOTNICZEJ I BOROWIECKIEJ

INWESTOR: Saferoad Kabex Sp. z o.o.
WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO: 503 070,00 zł
LOKALIZACJA:Banino, gm. Żukowo

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2017 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio