FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Inwestycje obecnie realizowane

1978 PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA AL. GRUNWALDZKIEJ Z UL. MICKIEWICZA W ELBLĄGU – ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI TERENÓW DWORCA AUTOBUSOWEGO DO DRÓG PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WIADUKTU W CIĄGU ULICY LOTNICZEJ I SKRZYDLATEJ

·       INWESTOR Gmina Miasta Elbląg
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 430 324,34 zł
·       LOKALIZACJA Elbląg

1977 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO I MIEJSKIEGO SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W ULICACH HAFFNERA, WOSIA BUDZYSZA I POWSTAŃCÓW WARSZAWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KORYTA POTOKU GRADOWEGO NA ODCINKU OD KM 0+000 DO TORÓW KOLEJOWYCH, BUDOWĄ DOJŚCIA DO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO POTOKU ŚRODKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W UL. PUŁASKIEGO W SOPOCIE

·       INWESTOR Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 17 696 010,00 zł
·       LOKALIZACJA Sopot
 

1975 WYKONANIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 6 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W REDZIE, ETAP I

·       INWESTOR POLEKO Budownictwo Sp. z o.o.
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 457 550,00 zł
·       LOKALIZACJA Reda

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2018 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio