FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Laboratorium Drogowe

Laboratorium Drogowe Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. zostało powołane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2006r. (Akt notarialny Repertorium A nr 2173/2006.)

Siedziba Laboratorium mieści się przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni.

Mając na uwadze najwyższą jakość produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych, Firma Budowlano- Drogowa MTM SA podjęła decyzję o wdrożeniu zakładowej kontroli produkcji ( zgodnej z normą PN EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Część 21: Zakładowa kontrola produkcji ), jako narzędzia zapewniającego stałą wewnętrzną kontrolę procesu produkcyjnego, którego wszystkie elementy, wymagania i postanowienia są w sposób systematyczny dokumentowane. Obecnie w ramach zakładowej kontroli produkcji funkcjonuje Wytwórnia Mieszanek Asfaltowych MTM SA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Hutniczej 40 gdzie:  Laboratorium Drogowe MTM kontroluje materiały składowe-surowce stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych, jak   i wyprodukowane gotowe wyroby

 • mieszanka mineralno-asfaltowa-Beton asfaltowy
 • mieszanka mineralno-asfaltowa-Mieszanka SMA
 • kolorowa mieszanka mineralno-asfaltowa-KOLOR-SMA

Laboratorium posiada sprzęt do badań wg polskich i europejskich norm, między innymi:

 • Prasa uniwersalna. Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek stabilizacji gruntów spoiwami,
 • Prasa uniwersalna. Badanie stabilności i odkształcenia wg Marshalla,
 • Prasa uniwersalna. Badanie szczepności miedzywarstwowej nawierzchni asfaltowej – badanie Leutnera,
 • Prasa uniwersalna. Badanie wskaźnika nośności CBR,
 • Zestawy sit do wyznaczania składu ziarnowego,
 • Ubijak Marshalla,
 • Ekstraktor ultradźwiękowy do mma,
 • Granulator bitumiczny,
 • Zestaw próżniowy do wyznaczania gęstości mma.,
 • Ubijak do oznaczenia maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej metodą Proctora,
 • Aparat do badania wskaźnika piaskowego,
 • Aparat do badania wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu,
 • Aparat do oceny zawartości drobnych cząstek ( Badanie błękitem metylenowym ),
 • Wagi laboratoryjne,
 • Suszarka z termoobiegiem,
 • Sonda lekka DPL,
 • Objętościomierz piaskowy,
 • Planograf,
 • Ugięciomierz belkowy,
 • Lekka płyta obciążana dynamicznie ZFG-3000,
 • Aparat do oznaczenia modułu odkształcenia podłoża VSS,
 • Wiertnica do warstw asfaltowych.

 Laboratorium zajmuje się:

 • kompleksową obsługą budów prowadzonych przez MTM SA,
 • doradztwem technicznym,
 • projektowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych (Badania Typu),
 • badaniem materiałów wykorzystywanych do budowy dróg,
 • wprowadzaniem nowych technologii,
 • badaniem istniejących dróg.

Wykonujemy także badania dla zewnętrznych Zleceniodawców (firm oraz Zarządców Dróg). Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z: firmą Strabag Sp. z o.o., Budimex-Dromex S.A., Mott MacDonald Ltd Sp. z o.o., PPM-T Sp. Z o.o., Korporacją Budowlaną Doraco Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Drogowym Gdynia Sp. z o.o., WZD Bydgoszcz.

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2021 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio