FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SA

Kontakt / Akcjonariusze

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA

81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel.: 58 623-67-30, 58 623-56-92
fax: 58 623-65-96
e-mail: biuro@mtm-sa.com.pl

NIP 958-13-23-406, REGON 191917078

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000023405
Kapitał zakładowy 2.212.000 zł w całości wpłacony


Kontakt dla Akcjonariuszy

tel.: 58 623-67-30, 58 623-56-92
fax: 58 623-65-96
e-mail: biuro@mtm-sa.com.pl

Ogłoszenia:


  • 2020-09-30

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw informuje, że w dniu 29 września 2020 r. wezwała akcjonariuszy spółki, za pośrednictwem poczty e-mail do złożenia w spółce dokumentów akcji.


 


Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81 - 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
tel. +48 58 623-67-30, +48 58 623-56-92
fax: +48 58 623-65-96
biuro@mtm-sa.com.pl
NIP : 958-13-23-406

©2021 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio