2164 BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI HOPOWO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

·       INWESTOR Gmina Somonino
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 737 052,74
·       LOKALIZACJA Hopowo