2163 PRZEBUDOWA DP 2201G W WIELKIM KLINCZU

·       INWESTOR ZDP Kościerzyna
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 2 708 193,71
·       LOKALIZACJA Wielki Klincz