2159 POPRAWA STANU NAWIERZCHNI UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA ODCINKU OD UL. WIEŻYCKIEJ DO UL. WIELKOPOLSKIEJ W GDAŃSKU WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ OD NR 76A ŚWIĘTOKRZYSKA W KIERUNKU UL. WIEŻYCKIEJ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIEŻYCKIEJ DO UL. I BRYGADY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UL. K. BERGIELA

·       INWESTOR DRMG
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 5 043 894,54
·       LOKALIZACJA Gdańsk