2158 KOMPLEKSOWE WYKONANIE NAWIERZCHNI ODCINKÓW DRÓG PUBLICZNYCH O OZNACZONYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NUMERAMI 39 KD-L1/2 I 51 KD-D1/2, ZLOKALIZOWANYCH W GDYNI, OBRĘB WICZLINO-CHWARZNO

·       INWESTOR Hossa
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 900 000,00 netto
·       LOKALIZACJA Gdynia