2155 PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ALEI NIEPODLEGŁOŚCI NA ODCINKU OD GRANICY GDYNI DO UL. WEJHEROWSKIEJ W SOPOCIE

·       INWESTOR ZDIZ Sopot
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 389 271,97
·       LOKALIZACJA Sopot