2153 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 107021G W PERLINIE – UL. LIPOWA

·       INWESTOR Gmina Gniewino
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 1 116 240,99
·       LOKALIZACJA Perlino