2151 BUDOWA DROGI TECHNOLOGICZNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. KONTENEROWĄ Z UL. LOGISTYCZNĄ NA TERENIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO PORTU GDYNIA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU

·       INWESTOR Port Gdynia
·       WARTOŚĆ KONTRAKTU BRUTTO 5 014 104,84 zł
·       LOKALIZACJA Gdynia